Hammergård Grise

Svinestalden der er renoveret i 2001, består af 3 stalde der kører efter principet ” alt ind – alt ud” .4

Der produceres på årsbasis 5000 slagtesvin til Danish Crown. Grisene indkøbes ved 30kg, fra Esben Christiansen, Lauerbjerg.

Der er eget fuldautomatisk blandeanlæg med skivemølle og diagonalblander, fodering efter ædelyst i tubomate.

Kornet bliver revet op og blandet med protein og mineraler. Proteiner er soya og raps kager som er biprodukter når olien er blevet presset ud.

Efter landbrugs pakken blev vedtaget i 2014 er protein procenten steget fra 7 til 11% altså op til 50% forøgelse. Det gør at vi skal importere væsentligt mindre protein ind til svineproduktionen.

Protein fra korn er en meget bedre fodermiddel, så vi ser nu en sundere besætning af den nye høst.