Grøn profil

Landbrug er verdens næst ældste erhverv. Det er et erhverv, som lever i og af naturen, Vi er helt afhængig af naturen, biodiversiteten og vejret.

På Vindbylund vil vi gerne stå inde for en bæredygtig landbrugsdrift med naturen som omdrejningspunkt, hvor de naturlige resurser så vidt muligt bliver brugt, og tilbageført i det organiske kredsløb.
Jorden får fortrinsvis de grundlæggende næringsstoffer tilført via organisk materiale. Organisk materiale er urin og afføring – i daglig tale kaldet gylle, fra husdyr som bla. køer og grise. Denne gylle kan også komme fra et biogasanlæg hvor gyllen har været en tur forbi først. På biogasanlægget bliver der udvundet gas fra gyllen, gassen bruges til energi- og varmeproduktion der anvendes i den almindelige hverdag af private og erhverv.
Jorden tildeles også en del kompost fra genbrugsstationer og byrensningsanlæg hvorved gødningsværdien herfra udnyttes til planterne.
Varmeværkerne som vi leverer halm til får ved afbrænding af halmen – der bliver til varme til beboelse og erhvervsejendomme, aske som de skal af med efterfølgende. Denne aske indeholder også næringsstoffer som planterne på marken kan genbruge, derfor spredes asken også på marken som en del af gødningen
På den ene gård har vi opstillet et halm fyr, som forsyner begge gårde med varme, både stald, værksted, korntørring, mandskabs faciliteter og stuehuse.
Rapsen forarbejdes på Scanola, hvor den bliver forarbejdet til biobrændstof eller madolie. Rest produkterne bliver brugt til protein i foderet til grisene.
Der er opstillet 3 vindmøller på marken.