Om Vindbylund

Vindbylund i dag

Vindbylund bliver drevet med noget af det nyeste teknologi på markedet, og af et team af erfarne folk.

Der dyrkes hvede, byg, rug, rajgræs og raps.

Det er hovedsageligt jord af god bonitet, med store veldrevne arealer og nye moderne driftsbygninger.

Den nuværende ejer er Carl Johan Schultz

Det tidligste Vindbylund

Hvis man søger tilbage i tiden, kan man finde gården Vindbylund nævnt i litteraturen for første gang i 1430. Fra 1492 op til 1863 har gårdens areal været på samme størrelse, ca. 24 tønder land. Dette vides med sikkerhed, da “et selskab af riddere og bønder vandrede langs digerne hele marken rundt”.


Ejerliste

 • 1430 Jeppe Hegedal
 • 1458 Jep Hegedal
 • 1492 Tyge Jensen Seefeld
 • 1542 Enevold jensen Seefeld
 • 1608 Anders Nielsen
 • 1629 Frands Lykke, Overgård
  Egentlig er det forkert at kalde dem for ejere da Vindbylund var en fæstegård
  indtil 1803.
 • Fra 1629 og til 1803 er det Overgård der står som ejer.
 • 1646 Anders Jensen, Fæstebonde
 • 1711 Niels Andersen matrikel 1 / Michel Andersen matrikel 2
 • I 1711 sker det , at gården bliver delt i to. Hidtil har Vindbylund kun været nævnt ved navn, men ved opdeling opstår matrikel nr. 1 og matrikel nr. 2. Det er Anders Jensens to sønner der forsætter som fæstebønder. Der bygges samtidig en ejendom mere ved siden af den gamle. Ejendommene beskrives som liggende tæt sammen, et stykke tilbage fra vejen til Enslev, i nærheden af dammen (en dam der nu er udtørret). Niels begynder hurtigt at sælge fra. Mens Michel tilsvarende køber til.
 • 1727 Laust Andersen
 • 1743 Christen Hansen
 • 1787 Laust Christensen, Køber Vindbylund matrikel 2 i 1803
 • 1807 Johanne Sørensen
 • 1814 Chresten Laursen
 • 1831 Søren Laursen
 • 1858 Ane Christensen
 • 1863 Chresten Sørensen
  Chresten Sørensen (kaldet Lund Chresten) bygger i 1888-89 en ny gård, som bliver lagt mellem vejen til Enslev og den lille dam, kaldet Katsig. Den gamle gård lå i mange år som fodermesterbolig, men findes ikke mere. Chresten tillægger sig stadig mere jord, det gør at hans matrikel 2 med tiden, i folkemunde, overtager navnet Vindbylund og den oprindelige, matrikel 1 kaldes Lille Vindbylund.
 • 1897 Jens Jensen Frandsen (Chresten Sørensens førstemand)
 • 1902 Søren Schultzvindbylund
 • 1940 Johan Schultz
 • 1975 Søren Finnemann Schultz
 • 2003 Carl Johan Finnemann Schultz
  Vi kan så i dag konkludere at Vindbylund har tilhørt slægten Schultz i mere end 100 år! Og dermed er det den slægt der har ejet gården i længst tid.

Carl Johan Schultz startede sin selvstændige karriere i 2000, hvor han som 24 årig købte Hammergård mens han var elev på en sobesætning på Herning kanten.

Efter afslutning på landbrugsskolen blev de eksisterende stalde renoveret og slagtesvine besætningen sat ind.

Da Søren Schultz døde i 2003 blev Vindbylund overtaget og Carl Johan flyttede dertil. Arealet var dengang 230ha i alt.

Siden er der opkøbt 4 mindre ejendomme og lejet jord til, så arealet er forøget til det nuværende.