Vindbylund Mark

Gården dyrker konventionel planteavl, raps, rajgræs og halm.

Vi råder over 1250 Ha, de 950 er til forpagtet. De 300 ejer vi selv. Jorden er overvejende god leret muld. På den bedste jord, dyrkes kontinuerligt hvede (ca 230Ha) Resten dyrkes i et sædskifte, hvor der tilstræbes at 2. års hvede ikke forekommer.halmlaesser2

Der er faste aftaler om pasning af ca 500Ha ud over vores egen.

Der Leveres 800 tons halm på kontrakt til Gjerlev Varmeværk og 1400 tons til forbrændingen i Århus. Der udover afsættes ca 600 tons på det “frie” marked.

Kornet afsættes dels gennem grisene og dels til foderstoffer. Der produceres noget fremavl, brød korn og maltbyg.

Rajgræsset produceres på kontrakt med DLF.

Der udover køres lidt maskinstations arbejde. Her kan nævnes gyllekørsel, klipning og knusning af læhegn, såning, presning og afpudsning af græs arealer.